Pelantikan senator tidak lagi ikut Perlembagaan, kata pakar

Facebook
Facebook
Google+
http://hakam.org.my/wp/2016/12/09/pelantikan-senator-tidak-lagi-ikut-perlembagaan-kata-pakar/
SHARE

Sumber: FMT News

Dewan Negara kini dilihat sebagai untuk kroni kerajaan atau parti dengan pelantikan 6 pemimpin Umno sebagai senator, kata Aziz Bari. Gambar dipetik dari FMT News.

Dewan Negara kini dilihat sebagai untuk kroni kerajaan atau parti dengan pelantikan 6 pemimpin Umno sebagai senator, kata Aziz Bari. Gambar dipetik dari FMT News.

PETALING JAYA: Kriteria pelantikan ke dalam Dewan Negara seolah-olah menyimpang daripada objektif digariskan Perlembagaan Persekutuan, kata pakar undang-undang dan menegaskan ia kini mejadi tempat untuk kroni kerajaan atau parti.

Dr Abdul Aziz Bari berkata, Dewan Negara, sebagai komponen ke-2 Parlimen, adalah untuk ahli masyarakat yang tidak boleh dipilih ke Dewan Rakyat.

Dan ini katanya, termasuk wakil kumpulan minoriti seperti Orang Asli, pesara atau kumpulan profesional.

Tetapi Aziz menegaskan Dewan Negara kini nampaknya menjadikan ia tempat untuk kroni kerajaan atau parti.

Beliau berkata demikian sebagai mengulas pelantikan 6 pemimpin Umno termasuk Naib Ketua Pemuda Umno Khairul Azwan Harun, kepada Dewan Negara.

Naib Pengerusi Kebangsaan DAP, Teresa Kok berkata adalah tidak logik dan tidak boleh diterima bagi kerajaan melantik Azwan selepas ucapan beliau pada Perhimpunan Agung Umno baru-baru ini didakwa bersifat “perkauman”.

Pada 30 Nov, semasa perhimpunan itu, Azwan memberi amaran kepada kaum Cina tentang kemungkinan tindak balas yang diterima sekiranya mereka terus menolak Barisan Nasional.

Kok yang juga ahli Parlimen Seputeh turut menggesa kerajaan mendedahkan kriteria bagi pelantikan senator.

Aziz berkata anggota Dewan Negara sepatutnya menyemak semula Rang Undang-Undang yang diluluskan Dewan Rakyat dan bersuara untuk kaum minoriti.

“Tetapi senator juga dilantik menjadi ahli Kabinet. Ia tidak lagi mewakili idea kewujudannya sebagai komponen ke-2,” katanya.

Aziz berkata, tidak banyak boleh dilakukan melainkan jika terdapat perubahan dalam kerajaan persekutuan dan pentadbiran baru untuk menggembalikan semangat Perlembagaan.

Bekas profesor undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa itu juga tertanya-tanya siapa yang diwakili Azwan, melihat kepada kriteria ditetapkan dalam Perlembagaan untuk dilantik ke Dewan Negara.

Prof Datuk Shad Faruqi daripada Fakulti Undang-Undang, UiTM dan kolumnis akhbar, berkata senator mewakili kawasan geografi dan kepentingan khas berbanding pengundi.

Di bawah Perkara 45, Dewan Negara terdiri daripada 44 yang dilantik dan 26 senator dilantik tidak secara langsung.

Dua puluh enam itu mewakili 13 negeri di dalam Persekutuan manakala 44 dilantik Yang di-Pertuan Agong.

Bagaimanapun, di bawah Perkara 45 (2), raja melantik individu yang “memberikan perkhidmatan awam cemerlang atau mencapai keunggulan dalam profesion, perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau yang mewakili ras minoriti atau berkebolehan mewakili kepentingan Orang Asli.”


English copy

Law expert: Appointment of senators no longer conforms with Constitution

Source: FMT News

Dewan Negara appears to be a place for government or party cronies, says Aziz Bari, after appointment of six Umno leaders as senators.

PETALING JAYA: Criteria for appointments to the Dewan Negara seem to have deviated from the objectives outlined in the Federal Constitution, a law expert said, noting that it is now a place for government or party cronies.

Dr Abdul Aziz Bari said the Dewan Negara, as the second chamber of Parliament, was for members of society who could not be elected to the Dewan Rakyat.

And this, he said, included representatives of minority groups like the Orang Asli, pensioners or professional groups.

But Aziz pointed out that the Dewan Negara now appears to be a place for government or party cronies.

He said this in response to the appointment of six Umno leaders, including Umno Youth vice-chief Khairul Azwan Harun, to the Dewan Negara .

DAP national vice-chairman Teresa Kok said it was illogical and unacceptable for the government to appoint Azwan after his allegedly “racist” speech at the Umno Youth gathering during the party’s general assembly.

On Nov 30, during the gathering, Azwan warned the Chinese of a possible backlash should they continue to reject Barisan Nasional.

Kok, the Seputeh MP, also urged the government to make known the criteria for the appointment of senators.

Aziz said Dewan Negara members were suppose to revise Bills passed by the Dewan Rakyat and speak up for the minorities.

“But senators are also appointed to become Cabinet members. It no longer represents the ideals of the second chamber,” he added.

Aziz said nothing much could be done unless there was a change in the Federal government and for the new administration to return to the spirit of the constitution.

The former law professor at the International Islamic University also wondered who would Azwan represent, going by the criteria set in the constitution for appointment to the Dewan Negara.

Shad Faruqi, the Emeritus Professor of Law at UiTM and a newspaper columnist, said senators represent geographical areas and special interests rather than voters.

Under Article 45, the Dewan Negara consists of 44 appointed and 26 indirectly appointed senators.

The 26 represent the 13 states in the Federation while the 44 are appointed by the Yang Di Pertuan Agong.

However, under Article 45 (2), the king appoints persons who “have rendered distinguished public service or have achieved distinction in the professions, commerce, industry, agriculture, cultural activities or social service or are representative of racial minorities or are capable of representing the interests of aborigines.”

 

Related Article

  • DAP: Disclose rationale for picking Khairul as senator [8 Dec 2016]