TPPA Memperdagangkan Hak-Hak Asasi Manusia? – Karina Yong

Terbitan Istimewa HAKAM sempena sambutan Hari Hak Asasi Manusia 2015
#HAKAM-MMO Human Rights Day 2015 project

ADAKAH PERJANJIAN PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK (TPPA) MEMPERDAGANGKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA?

Karangan KARINA YONG

Pic taken from FMT News

Pic taken from FMT News

Bayangkan:

Ubat untuk barah berjaya dihasilkan tetapi tidak ramai yang boleh mendapatkannya kerana ubat tersebut sengaja dijadikan tidak mampu diperolehi;

Anda dulunya gembira kerana syarikat yang mengendalikan loji pemprosesan nadir bumi (‘rare earth’) di kawasan kejiranan anda telah diperintahkan oleh kerajaan (AKHIRNYA!) untuk menghentikan operasinya yang menyebabkan para penduduk dilanda penyakit. Kini, anda mendapat tahu bahawa loji tersebut akan memulakan semula operasinya meskipun kerajaan telah mengeluarkan perintah henti kerja tersebut. Kerajaan juga terpaksa membayar gantirugi kepada syarikat tersebut daripada wang rakyat kerana mengeluarkan perintah henti kerja! Read more

The TPPA: Trading Human Rights – Karina Yong

EXCLUSIVE, published in collaboration with MMO
>> Read original article in Bahasa Malaysia

BY KARINA YONG

Pic taken from FMT News

Pic taken from FMT News

OPINION, Dec 11 — Imagine this: There is a cure for cancer but it’s out of reach because it’s made unaffordable.

You celebrate because the company running that rare earth processing plant in your neighbourhood was ordered by the government (FINALLY!) to stop its operations which were making residents ill. Now you hear that it is resuming operations despite the stop work order, and  the government has to pay the company damages out of taxpayers’ pockets for issuing the stop work order! Read more